Prawo rodzinne i opiekuńcze, spory:

- o rozwód i separację między małżonkami,

- o alimenty,

- o podział małżeńskiego majątku wspólnego ,

- o władzę rodzicielską i ustalenie kontaktów z dziećmi

- ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa.