Prawo karne:

- obrona i reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami , w tym w postępowaniach z Europejskiego Nakazu Aresztowania

- występowanie w charakterze oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.

- porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,

- sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych