Od wielu lat zapewniam przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo prawne w ramach stałej lub doraźnej obsługi prawnej. Z tym zakresie wykorzystuję swoje umiejętności i wiedzę nie tylko z zakresu prawa, ale także finansów, podatków i zarządzania firmami.

Moimi klientami są duże firmy zajmujące się produkcją towarów i świadczeniem usług, w tym z branż: paliw, budownictwa, transportu i spedycji, handlu hurtowego, odnawialnych źródeł energii – wiodący na rynku regionalnym.

Obsługa firm obejmuję miedzy innymi:

- dochodzenie zapłaty za sprzedane towary i usługi- w postępowaniu sadowym i egzekucyjnym,

- udzielanie porad prawnych związanych działalnością Klienta,

- sporządzanie pism oraz reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji państwowej

i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,

Mam szczególne doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym zmiany przeznaczenia gruntów, warunków zagospodarowania i zabudowy oraz pozwolenia na budowę, wynikające z obsługi prawnej Starostwa Powiatowego.