Prawo cywilne, spory:

- o roszczenia odszkodowawcze i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich i z tytułu umów ubezpieczeń,

- o własność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie oraz służebności,

- o roszczenia z umów najmu, roboty budowlane, dzierżawy, darowizny, przewozu, renty,

dożywocia i innych umów cywilnoprawnych,

- o roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania i niewykonania zobowiązań,

- postępowania o nabycie spadku oraz dział spadku oraz o zachowek.